පිල්ලිය - Pilliya
පිල්ලිය - Pilliya

Translations - පරිවර්තන | Horror - අත්භූත | New Books - 2022

පිල්ලිය - Pilliya

  • ISBN: 9786245519385
  • Availability: In Stock
LKR 1,120.00 LKR 1,600.00
Qty

Book Description

උමතු කෝටිපතියකු වෙන කෙස්ලර් විඕමාන් සිතන්නේ මුදල් ඇත්නම් ජීවිතය හා මරණය ද ඇතුළු සියලූ දේ මිල දී ගත හැකි බවය. එබැවින් ඔහුගේ සහෝදරයා මිය ගිය අවස්ථාවේ විඕමාන් කරන්නේ ඉහළ පෙලේ ගුප්ත විශේෂඥයකුගේ සේවය ලබාගැනීමය. ඔහුට රාති‍්‍ර සමාජශාලා හිමිකරුවකු මෙන්ම වංචනික පුද්ගලයකු ද වෙන රෝලෝ හමුවෙයි. එමගින් සිදුවනුයේ සියවසේ සිදුවූ දැවැන්තම වංචාවට ඔහු අසුවීමයි.

0 Review(s) for පිල්ලිය - Pilliya

ADD A REVIEW

RELATED PRODUCTS