ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa
ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa
ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa
ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa

Translations - පරිවර්තන | New Books - 2022

ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa

  • ISBN: 9786245519422
  • Availability: In Stock
LKR 1,912.50 LKR 2,250.00
Qty

Book Description

මධ්‍යධරණී මුහුදේ, ඉතාලි වෙරළට නුදුරින් පිහිටි කුඩා බ්‍රිතාන්‍ය දූපතක ප‍්‍රීතිමත් ළමා කාලයක් ගත කළ පිප්පා එවෙල්, අඳුරු අප‍්‍රසන්න ග්‍රේ ස්ටෝන් වලව්වට ත්, එතැනින්, අභිරහස් මරණ හා රොමෑන්තික ප්‍රේමය ද වටකොට ගත්, ඈ ළමා කළ කියවූ ග‍්‍රීම්ස් සුරංගනා කතා වල සඳහන්, කුඩා බැවේරියානු රාජ්‍යය වෙත ගෙන යන්නේ ඇගේ ඉරණම විසින් ද?

0 Review(s) for ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa

ADD A REVIEW

RELATED PRODUCTS