නයනා ජයසිංහ
Showing 1-4 of 4 Results
Sort By:
ජුදාස් හාදුව - Judas Haduwa
LKR 1,912.50 LKR 2,250.00 15%

Book Description

මධ්‍යධරණී මුහුදේ, ඉතාලි වෙරළට නුදුරින් පිහිටි කුඩා බ්‍රිතාන්‍ය දූපතක ප‍්‍රීතිමත් ළමා කාලයක් ගත කළ පිප්පා එවෙල්, අඳුරු අප‍්‍රසන්න ග්‍රේ ස්ටෝන් වලව්වට ත්, එතැනින්, අභිරහස් මරණ හා රොමෑන්තික ප්‍රේමය ද වටකොට ගත්, ඈ ළමා කළ කියවූ ග‍්‍රීම්ස් සුරංගනා කතා වල සඳහන්, කුඩා බැවේරියානු රාජ්‍යය වෙත ගෙන යන්නේ ඇගේ ඉරණම විසින් ද?

Publisher: Ashirwada Publications

Author(s): නයනා ජයසිංහ | Nayana Jayasinghe | Victoria Holt